Članovi projektnog tima se sastali sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, predstavnicima agencije SIPA i Tužilaštva BIH

Na sastancima održanim 04. i 05. marta ove godine, članovi projektnog tima predstavili su projekat ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih kapaciteta i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine“. Cilj ovih sastanaka je da se predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, agencije SIPA te tužilaštva BIH upoznaju sa ovim projektom, njegovim ciljevima i aktivnostima, te da se ostvari zajednička saradnja. Predstavnici navedenih institucija su izrazili svoju spremnost na saradnju i istakli da prepoznaju značaj ovog projekta. Navedeno je i da za pružanje podrške svjedocima/žrtvama, neophodan je zajedniči rad institucija i organizacija na svim nivoima, i udruživanje i korištenje postojećih resursa kroz Mreže podrške svjedocima/žrtvama. Predstavnici Predstavnici agencije SIPA istakli su da je potrebno, prema mogućnostima projekta, inkorporirati edukaciju po sektorima za određene profile, posebno za istražitelje koji rade direktno sa svjedocima/žrtvama. Na sastanku predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća su izrazili otvorenost za podršku projektu i predložili iniciranje sprovođenja analize o procijeni potreba na terenu pri sudovima i tužilaštvima prema EU i UNDP. U Tužilaštvu BIH su istakli da je potrebno inicirati uspostavu fonda za sredstva prevoza/dnevnica za svjedoke u udaljenim zajednicama. Takođe, na ovim sastancima je sa svim stranama dogovoreno da je potrebno sklopiti formalni sporazum o saradnji, koji određuje obaveze i odgovornosti potpisanih strana.

[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”http://aced.ba/site/projekti-2/61-132-osiguranje-pristupa-pravdi-za-svjedokezrtve-kroz-jacanje-postojecih-i-uspostavljanje-novih-mreza-podrske-svjedocima-u-bosni-i-hercegovine/” linkTarget=”_self”bgColor=”accent1” hover_color=”accent2” font=”15” icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]Opširnije o projektu [/button]

Share