Održani treninzi u cilju jačanja kapaciteta članica BIDF mreže u Crnoj Gori

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore organizovao je, 11. i 12. maja 2015. godine u Podgorici, dva treninga u cilju jačanja kapaciteta članica BIDF mreže u Crnoj Gori.
Treninzi su realizovani u okviru projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti”, i odnosili su se na pripremu prijedloga i implementacije IPA-EU projekata, koji je vodio
Predrag Janković, i finansijski menadžment u EU projektima, koji je vodila Jasmina Vujović.

Specifični cilj projekta je jačanje operativnih kapaciteta BIDF mreže kao nezavisne regionalne mreže organizacija lica sa invaliditetom, uspostavljene sa ciljem da promoviše i olakša
uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou.

Share