Konferencija „Podrška svjedocima/žrtvama u BiH?“ u Sarajevu od 11. do 13. novembra 2015.

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj “ACED” Banja Luka u partnerstvu sa udruženjima:U.G. “Vive Žene” Tuzla, “Medica” Zenica, i Fondacijom “Udružene Žene” Banja Luka, organizuju konferenciju “Podrška svjedocima/žrtvama u BiH?” u periodu 11.-13.11.2015. u hotelu “Hollywood”, Sarajevo.

Događaj je dio projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je unaprjeđenje pristupa pravdi i rehabilitaciji za preživjele/svjedoke kroz pružanje blagovremene multidisciplinarne podrške kako bi se spriječio budući konflikt i doprinijelo održivom miru u BiH.

Svrha konferencije je informisanje javnosti o projektu, postignutim rezultatima i isticanje važnosti uspostave mreža podrške za svjedoke/žrtve u BiH.
Ovo će biti prilika da se razmijene iskustva, modeli dobre prakse te da se naglase izazovi koje treba prevazići kako bi se uspostavili adekvatni modeli podrške svjedocima/žrtvama u BiH.

Učesnici konferencije će biti udruženja žrtava, organizacije civilnog društva koje pružaju podršku ovoj populaciji i predstavnici BiH i međunarodnih institucija.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima možete pronaći na www.svjedocipravdapristup.com, a informacije o samoj konferenciji će biti na raspolaganju iduće sedmice.

Share