Trening za predstavnike mreVUK-a Zeničko-dobojskog i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Trening za 36predstavnika mreVUK-aZeničko-dobojskog i Bosansko-podrinjskog kantona, održan je u periodu od 20  do 22. novembra 2015. u Zenici.Predstavnici vijeća učenika diskutovali su o problemima sa kojima se susreću i razmjenili iskustva o načinima za njihovo rješavanje.

Izabrano je novo rukovodstvo za školsku 2015/16. godinu i napravljen godišnji plan aktivnosti.

Trening je obilježila posjeta ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovog kantona, kome je prezentovan rad mreVUK-a  ZDK u protekloj školskoj godini i dogovorena je nova, aktivnija saradnja. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i NED-a (National endowment for democracy)

Share