Održan prvi sastanak multidisciplinarne mreže za podršku svjedocima/žrtvama u regiji Trebinje

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED je, 23. februara 2016. godine u Trebinju, organizovala prvi sastanak multidisciplinarne mreže za podršku svjedocima/žrtvama u regiji Trebinje.
Sastanak je organizovan u sklopu projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“  koji finansira Evropska unija, a realizuju 4 partnerske organizacije:  Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka, UG ,,Vive žene“ –  Tuzla, UG ,,Medica“ – Zenica, Fondacija ,,Udružene žene“ – Banja Luka.
Sastanak je organizovan u cilju izrade Protokola o saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima/kinjama u slučajevima krivičnih djela na teritoriji koju pokriva Okružni sud Trebinje. Prisutne članice mreže (predstavnici javnih institucija i nevladinog sektora) su u konstruktivnom dijalogu definisale ciljeve Protokola, kao i principe rada i međusobne saradnje unutar mreže za podršku svjedocima/žrtvama u ovoj regiji. Pored izrade protokola, razgovaralo se i o ostalim temama koje se tiču rada i organizacije mreže.
Zaključeno je, između ostalog, da je poželjno da se što više nevladinih organizacija uključi u rad mreže, te da će obuke za profesionalce iz institucija/organizacija-potpisnica Protokola, predviđene projektom, omogućiti efikasniji rad sa krajnjim korisnicima.

Share