Vodič za preživjele žrtve i svjedoke

Vodič za preživjele žrtve i svjedoke pruža vam informacije i upute o postojećim raspoloživim resursima pomoći i podrške u vašoj lokalnoj zajednici koji sada čine resurs uspostavljenih institucionalnih mreža u Bosni i Hercegovini. Navedeni resursi pomažu vam da dobijete tačne informacije o tome koju podršku možete dobiti, kada i gdje, zavisno od vaših individualnih potreba. Uspostavljene institucionalne mreže pratile su raspoložive resurse u lokalnim zajednicama i shodno tome su uvezane, ali daju mogućnost korištenja i širih resursa kad oni nisu dostupni u lokalnoj zajednici, kantonu, entitetu ili regiji. Iako često doneseno zakonodastvo ne prati praksu, upravo institucionalne mreže pokušavaju to povezati i pružiti sigurnost preživjelim žrtvama i svjedocima kada se nađu u ulozi svjedoka ili svjedokinje, ili pak prepoznaju da im je potrebna pomoć i podrška radi normalizacije njihova stanja. Stoga svjedoci i preživjele žrtve trebaju biti informirani o uspostavljenim institucionalnim mrežama i koristiti resurse ili pak zahtijevati da im oni budu na usluzi.

Ako ste svjedok na jednom od sudova u BiH ili vam treba pomoć zbog preživljene traume, ovaj vodič ima namjeru da vam pruži potrebne informacije o logističkoj podršci, medicinskoj, psihosocijalnoj i pravnoj. Vaša podrška treba početi i prije primanja samog poziva. To znači ako imate određene poteškoće, javlja se nemir, nesanica, anksioznost, zabrinutost, tada potražite pomoć u nevladinim organizacijama koje pružaju individualnu psihoterapiju, tj. psihoterapijski tretman. Također, ako vaši članovi porodice imaju određene psihološke poteškoće, informirajte ih o resursima nevladinih organizacija i centara za mentalno zdravlje, gdje će biti saslušani uz poštovanje, što je prvi korak ka normalizaciji stanja. Ukoliko ste dobili poziv da date iskaz, to znači da je vaše svjedočenje od izuzetne važnosti za uspješnost sudskog postupka. Umjesto zabrinutosti imenujte šta vam je potrebno kako biste sa što manje stresa dali svoj iskaz i doprinijeli ostvarivanju pravde, a u tome vam sigurno mogu pomoći resursi institucionalnih mreža. Vodič je isto tako namijenjen i onom dijelu javnosti koji želi saznati kakva je uloga svjedoka u sudskim procesima.

Share