Trening za predstavnike mreVUK-a Zeničko-dobojskog kantona

Trening jačanja liderskih kapaciteta predstavnika mreže vijeća učenika Zeničko – dobojskog kantona (mreVUK ZDK ) organizovan je u Jelahu od 26-28. oktobra 2018. godine. Treningu su prisustvovali predsjednici vijeća učenika svih srednjih škola Zeničko – dobojskog kantona.  Prvi dio treninga posvećen je analizi rada mreže, posebno u oblasti saradnje sa relevantnim kantonalnim i institucijama na lokalnom nivou, te analiziranju rada vijeća učenika posebno sa aspekta uključenosti u procese donošenja odluka. U nastavku rada, predstavnici srednjoškolaca su analizirali potrebe srednjoškolske populacije koju zastupaju i na osnovu rezultata analize kreirali smjernice za istraživanje potreba srednjoškolaca ovog kantona. Obzirom da mreVUK ZDK ima veoma dobru saradnju sa Ministarstvom obrazovanja ZDK dogovoreno je da se u anketni upitnik uključe i smjernice koje su nastale kao preporuke ministarstva a koje se uglavnom odnose na procjenu učestalosti vršnjačkog nasilja u školama.

Tokom treninga izabrano je rukovodstvo mreže te definisan godišnji plan rada, a posebno isplanirana kampanja javnog zagovaranja.

Aktivnost je održana u okviru YEDI projekta (Youth Empowerment and Development Initiative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH)  provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) uz podršku Evropske unije.

Share