Omladinski kamp za obuke o pomirenju: Srebrenik, 30.11- 02.12.2018. god.

Omladinski kamp za obuke o pomirenju biće organizovan u Srebreniku od 30. novembra do  2. decembra 2018. godine.

Kamp će okupiti mlade edukatore mreSVUBIH-a i studente teologije, koji će  tokom kampa sticati vještine za ulogu vršnačkih edukatora po novonastaloj metodologiji za međureligijsko obrazovanje, te usavršavati tehnike kojima će podsticati međuetnički dijalog u svojim školama i lokalnim zajednicama.

Kamp organizuje ACED preko Mreže savjeta/ vijeća učenika u Bosni I Hrecegovini  i Centra za mirovne studije, koji radi u sklopu ACED-a. Kamp se održava uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI).

Share