Analiza kapaciteta predstavničkih tijela mladih i omladinskih organizacija u BIH

Analiza kapaciteta predstavničkih tijela mladih i omladinskih organizacija u BiH provodi se kroz nekoliko aktivnosti u uskoj saradnji sa omladinskih, studentskim i srednjoškolskim organizacijama. Uključuje analizu potreba i stavova mladih u BiH, analizu organizacionih kapaciteta studentskih, srednjoškolskih i omladinskih organizacija te analizu  zakonodavnog i institucionalnog okvira za mlade u BiH.

Za istraživački tim od 15 mladih, formiran posebno za ovu aktivnost, tokom decembra 2018. godine, januara i marta 2019. godine organizovane su edukacije, treninzi i koordinacioni sastanci.

Aktivnost je održana u okviru YEDI projekta (Youth Empowerment and Development Initiative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH)  provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) uz podršku Evropske unije.

Share