Analiza kapaciteta studentskih organizacija u BIH

Nakon serije sastanaka koji su u periodu od decembra 2018. godine do februara 2019. godine  organizovani sa predstavnicima studentskih organizacija, parlamenata i unija koje djeluju u okviru javnih univerziteta, započeli smo istraživanje kapaciteta studentskih organizacija. Fokus grupe organizovane sa ciljem analiziranja trenutnog nivoa razvoja te organizacionih kapaciteta organizacija budućih akademskih građana u BiH, pružile su nam uvid u neophodne aktivnosti koje je potrebno realizovati u cilju osnaživanja studentskih organizacija za zastupanje i predstavljanje populacije studenata u BiH

Trening za predstavnike studenstkih unija i parlamenata organizovan je u Mostaru od 5. do 7. aprila 2019. godine kao prva aktivnost jačanja kapaciteta studenstkih organizacija. Tokom treninga predstavnici studenata dobili su priliku da razmjene iskustva u radu i kreiraju operativni plan aktivnosti unapređenje rada studentskih predstavničkih tijela u BiH.

Aktivnost je održana u okviru YEDI projekta (Youth Empowerment and Development Initiative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH)  provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) uz podršku Evropske unije.

Share