U saradnji sa Vijećem mladih Federacije BIH održali smo trening jačanja kapaciteta omladinskih organizacija u BiH. Predstavnici kantonalnih i opštinskih vijeća aktivno su učestvovali na edukaciji koja je održana u Sarajevu od 24. do 26. maja 2019. godine. Analiza rada predstavničkih struktura mladih bila je polazna osnova za kreiranje plana osnaživanja omladinskih organizacija u BiH.

Aktivnost je održana u okviru YEDI projekta (Youth Empowerment and Development Initiative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH)  provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) uz podršku Evropske unije.

  • IMG-2f742ddc2f56a903caa8f2c662620526-V
  • IMG-87735df8d432458cbc2feb7061bfa2c4-V
  • IMG-f07fbcaf72a3b4620846eca6cae6c9b4-V
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj