Konferencija “Moderne tehnologije kao alat za međusektorsku saradnju u procesima EU integracija“

Konferencija “Moderne tehnologije kao alat za međusektorsku saradnju u procesima EU integracija“ odrzaće se u petak, 24.05.2019. godine u 11.00h u LANACO konferencijskom centru, Banja Luka.

 Svrha konferencije je promocija uspostavljanja međusektorske saradnje OCD na putu BiH ka EU, predstavljanje prednosti korištenja novih alata za jačanje civilnog društva, apostrofiranje potrebe tematskog i međusektorskog umrežavanja OCD, kao i razmjena iskustava po pitanju informisanja građana o procesu priključivanja Evropskoj uniji.

Na konferenciji će biti predstavljeni najvažniji segmenti projekata „Ravnopravno različiti“ i „Resursni centar za BiH civilno društvo u procesu EU integracija“, a posebno želimo promovisati značaj dvije nove web platforme.

Prva, www.EUresurs.ba na virtuelan, interaktivan i svima dostupan način objedinjuje sve trenutne programe i projekte koje finansijski podržava Evropska unija kroz podršku OCD i građanima u cjelini. Ova platforma će pratiti put BiH ka Evropskoj uniji, ali i naglašavati neophodnost aktivnog uključenja OCD kroz saradnju sa institucijama vlasti i privrednim sektorom na tom putu.

Druga platforma koja će biti predstavljena je www.ravnopravnorazličiti.org koja okuplja nevladin sektor, lokalne vlasti, medije i javnost na izgradnji društva ravnopravno različitih.

Konferenciju u partnerstvu organizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) koji implementiraju projekat „Resursni centar za BiH civilno društvo u procesu EU integracija“, te organizacije UDAS, Helsinški parlament građana Banja Luka (Hca BL) i UG „Nešto Više“ kroz implementaciju projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana – Ravnopravno različiti“.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija, relevatnih javnih institucija, te predstavnici privrednog sektora.

Share