U Podgorici, od 4. do 6. oktobra 2017. godine, organizovana je III Sjednica Upravnog odbora i trening Balkanske nezavisne mreže organizacija u oblasti invalidnosti (BIDF mreža).
BIDF mreža je uspostavljena sa ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou. Ona okupljala organizacije iz oblasti invalidnosti iz: Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, sa tendencijom širenja.

Mreža je otvorena za prijem organizacija koje prihvataju ciljeve i Statut Mreže. Na sjednici su predstavljene aktivnosti Mreže u prethodnom periodu, kao i planovi za naredni period. Nakon sjednice je organizovan sastanak sa dvije organizacije iz Albanije i sa Kosova (ADRF: Albanian Disability Rights Foundation i HANDIKOS) koje su pokazale zainteresovanost da postanu članice Mreže.

  • UOPDoct2017(2)
  • UOPDoct2017(1)
  • UOPDoct2017
  • UOPDoct2017(3)
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj