Alijansa za EU integracije uručila alternativne odgovore na 716 pitanja iz Upitnika EK za BiH

Alijansa za evropske integracije (A4EU) je 19. oktobra,  ambasadoru EU u BiH Lars-Gunnar Wigemarku uručila izvještaj civilnog društva pod nazivom “Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH”. Odgovore su pripremile organizacije civilnog društva iz cijele zemlje, uz podršku Tehničke pomoći EU organizacijama civilnog društva u BiH (TACSO).

Ambasador Wigemark je pozdravio izvještaj, naglašavajući da on pokazuje da civilno društvo u BiH ozbiljno uzima proces integracije: “U zemlji je prisutna snažna podrška za integraciju u EU. Još uvijek postoje različita mišljenja o tome kako to i postići, ali mislim da možete biti sigurni da će se to dogoditi. To je proces koji traje, a stvari je lakše promijeniti prije ulaska u EU.

Duško Vučić iz A4EU je objasnio da je njihova kampanja imala za cilj podstaći organizacije civilnog društva, preduzetnike, akademike, aktiviste i medije na aktivno učestvovanje u procesu evropskih integracija. Preko 500 osoba iz 38 opština u BiH učestvovalo je u pripremi izvještaja putem web platforme www.pitamo.se i konsultacija održanih širom zemlje.

“Želimo da doprinesemo uključivanjem što većeg broja zainteresovanih strana – pojedinaca, organizacija, kompanija, medija, stručnjaka, svih nas – da učestvujemo u identifikaciji problema koji treba riješiti donošenjem novih zakona i u formulaciji tih zakona” saopštio je ovom prilikom Igor Stojanović, predstavnik A4EU.

Alijansu su inicirali Centri civilnih inicijativa i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj.

Share