Završena prva faza projekta „Lokalizacija Evropske unije“

Dana 8. novembra završena je prva faza projekta „Lokalizacija Evropske unije“ koji ACED provodi u saradnji sa SNV (Holandska organizacija za razvoj), a SNV ga provodi u partnerstvu sa DEI (Direkcija za evropske integracije).

Konačni izvještaj dostavljen je SNV-u prije planiranog roka. Cilj projekta je ubrzanje procesa evropskih integracija u BiH kroz aktivnije učešće opština u samom procesu.

Ovaj trogodišnji projekat obuhvata 40 opština koje su podijeljene u četiri klastera sa po 6-12 opština. ACED-u je dodijeljenja uloga terenskog koordinatora opština u klasteru III (opštine Banja Luka, Bihać, Laktaši, Novi Grad, Prijedor, Mrkonjić Grad, Srbac, Velika Kladuša, Ključ i Jajce), dok sâm ugovor podrazumijeva izgradnju lokalnih kapaciteta u opštinama u vezi sa procesom lokalizacije Evropske unije.

Predstavnici opština su aktivno učestvovali na radionicama gdje su dobili teoretsko i praktično znanje iz oblasti istorije i proširenja EU, institucionalnog okvira Unije, pravne stečevine EU itd.

Share