Najnovji ACED-ov projekat usmjeren je na istraživanje IPARD-a

Uz podršku Evropskog fonda za Balkan i njihovog regionalnog programa za analizu politika „Think and Link“, ACED je započeo implementaciju istraživačkog projekta „Usaglašavanje sa EU politikama iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja – IPARD u BiH na bazi iskustava Hrvatske. Cilj ovog projekta je da se analiziraju iskustva Hrvatske sa EU predpristupnim programima podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj i stepen napretka BiH u pripremi za IPARD fond. Istraživanje će takođe pomoći da se predlože konkretne mjere za BiH na bazi iskustava Hrvatske koje će doprinijeti bržoj pripremi i efikasnijem iskorištavanju sredstava koja će biti na raspolaganju BiH nakon 1. januara 2013.

U konkurenciji gdje se našlo više od 80 aplikacija za pomenuti program, ACED je jedina organizacija iz BiH koja je ove godine zadovoljila kriterijume poziva za dostavljanje prijedloga istraživačkih projekata, i jedna je od 12 organizacija koja će u ovom programskom ciklusu ostvariti pravo na podršku Evropskog fonda za Balkan.

Rezultati istraživačkog projekta javno će biti promovisani krajem 2012. godine. “

Share