Konferencija mreSVUBIH-a u Sarajevu

Od 13. do 15 maja 2012. godine, u hotelu “Hollywood” u Sarajevu, organizovana je konferencija mreSVUBIH-a. Konferenciji su pored 40 predstavnika mreže savjeta/vijeća učenika u BiH, prisustvovali i predstavnici kantonalnih i entitetskih ministarstava za obrazovanje. Tokom drugog dijela konferencije, prezentovani su rezultati rada kantonalnih i entitetskih mreža, te ciljevi i postignuti rezultati mreSVUBIH kampanje “Želimo znati”. Dana 15. maja 2012. godine, predstavnici mreSVUBIH-a su imali priliku da u Parlamentu BIH prezentuju plan buduće saradnje sa ministarstvima, kao i da definišu plan nastavka kampanje javnog zagovaranja.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije,  i NED (National endowment for democracy).

Share