Prvi sastanak GARD Radne grupe za RS

13. jula 2012. godine u Banjoj Luci održaće se prvi sastanak GARD radne grupe za osnaživanje žena u ruralnim sredinama u Republici Srpskoj. Radnu grupu čine predstvanice udruženja žena sa sela u RS i institucija ključnih za unapređenje kvaliteta života žena u ruralnim sredinama u Republici Srpskoj.

Share