GARD baza podataka u pripremi

U okviru priprema za provođenje prve komponente GARD projekta javilo nam se više od 100 nevladinih organizacija u BiH koje se bave osnaživanjem žena u ruralnim sredinama. U pripremi je baza podataka sa popisom svih organizacija koje nam se javljaju sa željom da učestvuju u radu GARD mreže.

Share