Formirana radna grupa za GARD mrežu u Federaciji BiH

U septembru 2012. godine formirana je GARD mreža za Federaciju BiH. Koordinatori mreže GARD u FBiH zajedno sa predstavnicama Gender Centra FBiH čine radnu grupu GARD mreže u Federaciji BiH.

Imenovani koordinatori dolaze is sljedećih udruženja:
EKOPOT
ŽENE ZA ŽENE
PRIMANATURA
SLOBODA TEHNOGRAD
DAMAR OMLADINE.

Do sada je GARD mreža u FBIH usvojila Pravilnik o radu mreže te plan aktivnosti za promociju mreže i izgradnju njenih kapaciteta. Takođe, identifikovane su oblasti za aktivnosti mreže u narednom periodu.

Kroz zajedničke aktivnosti organizovane u okviru GARD projekta, u periodu od septembra do kraja novembra 2012. godine, uspostavljena je saradnja između predstavnika GARD mreže u Federaciji BiH i mreže Progres (RS).

Share