ACED u radnoj posjeti Hrvatskim institucijama zaduženim za implementaciju IPARD programa i podršku farmerima

U sklopu aktivnosti istraživačkog projekta „Usaglašenost sa EU politikama iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja – IPARD u BiH kroz Hrvatska iskustva“ (IPARD projekat) koji je finansiran od strane Evropskog Fonda za Balkan, unutar posebnog programa „Think and Link“, predstavnici ACED-a održali su dva kruga radnih sastanaka sa institucijama u Hrvatskoj koje su zadužene za implementaciju IPARD programa i podršku farmerima pri apliciranju za IPARD sredstva.

U prvom krugu radnih sastanaka, razgovori su obavljeni sa predstavnicima Hrvatskog Ministarstva poljoprivrede – Sektor za upravljanje EU programima ruralnog razvoja, te sa predstavnicima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Svrha pomenutih sastanaka bila je da se stekne uvid u proces pripreme za IPARD kroz koji je Hrvatska prošla, te da se pokušaju iznaći konkretne sugestije za BiH institucije koje bi mogle doprinijeti ubrzavanju i poboljšanju ovog procesa u Bosni i Hercegovini.

U drugom krugu radnih sastanaka, predstavnici ACED-a posjetili su organizacije koje pomažu farmerima prilikom apliciranja na IPARD podršku. Razgovori su obavljeni sa predstavnicima Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije, Razvojne agencije Sjever iz Varaždina, Zagorske razvojne agencije te privatne agencije Kaja Konsalting.

Na pomenutim sastancima predstavnici ACED-a dobili su priliku da se upoznaju sa konkretnim paketima usluga za farmere prilikom apliciranja za IPARD koje ove organizacije već duže vremena nude. Informacije koje su ovom prilikom prikupljene poslužiće prilikom analiziranja kapaciteta za pružanje takvih usluga kod domaćih organizacija.

Share