Održani informativni seminari u Srbiji

U okviru projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom”, u oktobru mjesecu 2012. godine, projektni partner za Srbiju „Centar za samostalni život“ i koordinatori projekta za Srbiju održali su informativne seminare u Somboru, Jagodini, Leskovcu, Kragujevcu i Čačku za predstavnike civilnog društva i javnog sektora Srbije. Cilj seminara, pored promovisanja projekta je i podsticanje aktivnog učešća predstavnika organizacija civilnog društva i predstavnika javnog sektora Srbije, kao članova radnih grupa u Srbiji.

 

Share