Regionalna konferencija i sajam Osnaživanje žena u ruralnim sredinama kroz umrežavanje Banja Luka i Laktaši

Povodom 15. oktobra- međunarodnog dana žena na selu, uz podršku UN Women, ACED je u okviru aktivnosti GARD programa organizovao dvodnevnu regionalnu konferenciju i jednodnevni sajam, s ciljem da promoviše umrežavanje žena u ruralnom razvoju, kao i preduzetništvo i stvaralaštvo žena sa sela.

Regionalna konferencija, organizovana pod nazivom “Osnaživanje žena u ruralnim sredinama kroz umrežavanje” (Laktaši, 18. i 19. oktobra 2012.god.) okupila je predstavnice i predstavnike GARD programa iz BiH, Hrvatske i Albanije, eksperte iz Španije te predstavnice institucija i nevladinih organizacija iz BiH koje učestvuju u programima osnaživanja žena u ruralnim sredinama u BiH.

Cilj konferencije je bio da predstavi umrežavanje kao trend u ruralnom razvoju kako u regiji, tako i u BiH, sa posebnim fokusom na osnaživanje žena na selu. Učesnici su prisutnima predstavili i izazove na koje su, sa različitih pozicija, naišli tokom rada u ovoj oblasti u 2012. godini.

Učesnici konferencije su prisustvovali plenarnim skupovima i diskusijama, učestvovali u radu radnih grupa i u studijskim posjetama. Više od sedamdeset prisutnih na plenarnom dijelu konferencije moglo je čuti različita viđenja položaja i uloge žena u ruralnom razvoju: kroz iskustva institucija, nevladinog sektora, umjetnika, preduzetnica… na lokalnom i regionalnom, ali i međunarodnom nivou.

Sajam pod nazivom “Žene na selu – preduzetništvo i rukotvorine” organizovan je s ciljem da predstavi, promoviše i podrži udruženja žena sa sela, njihova dostignuća i kapacitete.
20. oktobra 2012. godine više od dvadeset udruženja žena sa sela predstavilo je svoj rad i rukotvorine u Domu omladine u Banjoj Luci. Zahvaljujući podršci partnerskih organizacija i novinara, koji su u značajnoj mjeri pratili oba događaja, veoma ilustrativni izvještaji o ovim aktivnostima mogli su doći do zainteresovane publike putem TV i radio programa te priloga u štampanim i elektronskim medijima.

ACED se zahvaljuje za logističku podršku učesnicama sajma koju su pružili FARMA program u BiH, SNV-Holandska organizacija za razvoj u BiH (Program Lokaliziranje gendera u FBIH) i MI BOSPO – mreža žena u biznisu.

 

Share