Održani informativni seminari u Sarajevu i Tuzli

U cilju promovisanja projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom”, finansiranog od strane Evropske Unije, ACED i koordinatori projekta za BiH održali su informativne seminare u Sarajevu i Tuzli u novembru mjesecu 2012. godine za predstavnike invalidskih organizacija i predstavnike organizacija civilnog društva Federacije BiH.

Cilj seminara, pored promovisanja projekta je i podsticanje učešća predstavnika invalidskih organizacija i predstavnika organizacija civilnog društva kao članova radnih grupa Federacije BiH.

 

Share