U Banjoj Luci održan DVV trening seminar za SC predstavnike Banjalučke regije

Dana 29. novembra 2012. godine, u prostorijama Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj u Banjoj Luci, organizovan je DVV (Deutschen Volkshochschul-Verbandes – Njemačko udruženje za edukaciju odraslih) trening seminar za 14 SC predstavnika banjalučke regije. Kroz ovaj trening seminar, kojim je rukovodila Beate Schmidt-Behlau, DVV regionalni direktor za Jugo-Istočnu Evropu, SC predstavnici banjalučke regije, bili su u mogućnosti da nauče nešto više o DVV međunarodnom programu, da unaprijede vještine rješavanja problema, kao i da prepoznaju i ukažu na probleme sa kojima se suočavaju u svojim školama.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije,  i NED (National endowment for democracy).

 

Share