U Doboju održan prvi zajednički sastanak radnih grupa

U okviru projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom”, finansiranog od strane Evropske Unije, 15. i 16. februara 2013. godine u hotelu “Park” u Doboju održan je prvi zajednički sastanak koordinatora radnih grupa uspostavljenih u 3 projektne zemlje – BIH, Srbije i Crne Gore.

Učesnici sastanka su se ovom prilikom pobliže upoznali sa ciljevima i aktivnostima u okviru projekta, i definisali jedinstvenu metodologiju provođenja analize usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira već pomenutih projektnih zemalja sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom, u sklopu 5 specifičnih sektora: pristupačnost, obrazovanje, zdravlje, rad i zapošljavanje, i primjereni životni standard i socijalna zaštita.

 

Share