Održan koordinacioni sastanak za predstavnike mreVUK-a Kantona Sarajevo

Od 13. do 14. decembra 2012. godine,  u Sarajevu je održan dvodnevni mreVUK koordinacioni sastanak za predstavnike Savjeta Vijeća srednjih škola sarajevske regije. U okviru sastanka predstavnici mreVUK-a su radili na unapređivanju kampanje javnog zagovaranja kroz rješavanje tekućih problema zagovaranja. Prezentovani su ostvareni rezultati rada, i usvojen je zajednički radni plan Kantona Sarajevo za tekuću godinu.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije,  i NED (National endowment for democracy).

 

Share