Održani treninzi radnih grupa za Srbiju, Crnu Goru i BIH

U okviru planiranih aktivnosti projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom”, finansiranog od strane Evropske Unije, u martu mjesecu 2013. godine, u Beogradu, Baru i Doboju održani su dvodnevni treninzi radnih grupa za Srbiju, Crnu Goru i BIH.

Učesnici treninga su usvojili jedinstvenu metodologiju provođenja analize usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira regiona sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom, neophodne za dalji uspješan rad grupa u okviru pet specifičnih sektora: Pristupačnost, Obrazovanje, Zdravlje, Rad i zapošljavanje, i Primjereni životni standard i socijalna zaštita.

 

Share