Javni poziv za dostavljanje ponude

Banja Luka

4. 4. 2013.

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED u saradnji sa Holandskom razvojnom agencijom (SNV) i Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine

objavljuje

Javni poziv za dostavljanje ponuda
za nabavljanje sadnica šljive

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED u saradnji sa Holandskom razvojnom agencijom (SNV) i Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine, shodno zadacima i planiranim aktivnostima koji su predviđeni projektom „Izvrsnost ženskih ruku u proizvodnji i preradi voća“ koji je finansiran od Programa Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine[1], poziva sva pravna i fizička lica sa prostora BiH koja se bave proizvodnjom i prometom sadnog materijala voća i koja su pravno registrovana u navedenoj djelatnosti, da dostave svoje ponude u postupku nabavke sadnog materijala šljive, prema dolje navedenim uslovima.

1. Predmet nabavke:
Sorta šljive Čačanska Rodna – 1650 sadnica;
Sorta šljive Aženka – 990 sadnica;
Sorta šljive Stenlej – 660 sadnica;

2. Sadni materijal po kvalitetu i ostalim uslovima mora biti u skladu sa važećom zakonskom regulativom iz oblasti proizvodnje i prometa sadnog materijala voća:
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine (Službeni Glasnik BiH, br.3. 1/05);
– Pravilnik o osnovnim zahtjevima, o kvalitetu poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakovanja, plombiranja, deklarisanja, i uslovima čuvanja sadnog materijala poljoprivrednog bilja (Službene novine FBiH, broj 04-24-310-1/03);
Zakon o sadnom materijalu (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 37/2009);

3. U ponudi moraju biti navedeni neto cijena, iznos PDV-a i ukupna cijena za navedene stavke;

4. Ukoliko postoji mogućnost dostavljanja sadnica na dolje navedenu lokaciju, navesti tu informaciju uz napomenu da li je cijena prevoza uključena u cijenu sadnog materijala;

Sadnice trebaju biti isporučene u Općinu Doboj Jug.

Ponude se moraju dostaviti najkasnije do 8. 4. 2013. godine na elektronsku poštu Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj (s.jovanovic@aced.ba).

——————————————————————————–

[1] Program Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine (LGFBiH) je zajednička inicijativa Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Holandske organizacije za razvoj (SNV), a koja se provodi uz finansijsku podršku UN WOMEN Fonda za ravnopravnost spolova. Program je od iznimne važnosti za potpunu provedbu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine na lokalnom nivou.

Share