Istraživanje potreba za uslugama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED trenutno sprovodi istraživanje među zadrugama, udruženjima, gazdinstvima i firmama iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora koje ima za cilj određivanje usluge koje su tim subjektima najpotrebnije, a koje mogu doprinijeti unapređenju njihovog svakodnevnog poslovanja. Ovo istraživanje vrši se u okviru projekta „Jačanje ruralnog razvoja kroz organizovano civilno društvo u BiH“, i podržano je od međunarodne organizacije We Effect.

Anketiranje gore pomenutih subjekata vršiće se do 30. 06. 2013. godine. Sve zadruge, udruženja, gazdinstva i firme iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora su dobrodošle da uzmu učešće u ovom istraživanju.

Učešćem u istraživanju, odnosno pravilnim popunjavanjem i pravovremenim dostavljanjem upitnika, ispitanici će ući u krug potencijalnih korisnika projekta za obezbjeđenje potrebnih usluga, ukoliko one budu predmet razvijanja u sklopu daljnjih projektnih aktivnosti.

Upitnik je veoma jednostavno popuniti. Sastoji se od tri cijeline: opšti podaci o poslovanju, potrebe za institucionalnom podrškom, te potrebe za poslovnim uslugama i savjetima. Najvažnija cijelina odnosi se na potrebe za poslovnim uslugama i savjetima, gdje se jednostavnim označavanjem vrši odabir usluga i savjeta koje ispitanici smatraju prioritetnim.

Kao rezultat istraživanja, obradom i sumiranjem rezultata, pokušće se razviti usluge, savjeti, treninzi, kao i oblasti poslovanja koje su se pokazale od najvećeg značaja za ispitanike, odnosno zadruge, udruženja, gazdinstva i firme iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog i ruralnog sektora.

Ukoliko ste zainteresovani da date svoj doprinos našem istraživanju, te uđete u krug potencijalnih korisnika projekta, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila na: dana.koruga@gmail.com; ili putem telefona na broj: +387 51 325 611, a mi ćemo se potruditi da vam dostavimo anketni upitnik u što kraćem roku.

 

Share