Održana konferencija „Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“ u okviru projekta ACoRD

ACoRD – Savez za zajednički ruralni razvoj je projekat koji finansira Evropska unija u okviru “Programa za podršku civilnom društvu 2012”. Projekat provodi ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj kao vodeća organizacija, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH, Nešto Više, LAG Una-Sana, i evropskim partnerom ELARD – Evropskim udruženjem LEADER za ruralni razvoj. Projekat je podržan i od strane švedske organizacije WE EFFECT.

Jedna od prvih aktivnosti projekta je konferencija o ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini koja je održana 28. maja 2013. godine u Sarajevu, u hotelu Hollywood. Organizovanje konferencije „Ruralni razvoj u BiH“ su pomogli HMRR – Hrvatska mreža za ruralni razvoj i PREPARE – Partnership for Rural Europe.

Na konferenciji je prisustvovalo 80 učesnika, predstavnika civilnog društva iz svih dijelova Bosne i Hercegovine kao i predstavnici javnog sektora sa entitetskog i državnog nivoa. Na konferenciji su učestvovali i relevantni akteri iz oblasti ruralnog razvoja iz Evrope i zemalja okruženja: Slovenija, Hrvatska i Srbija. Učesnici su na Konferenciji imali priliku da dobiju detaljnije informacije i da uzmu učešće u diskusiji o sljedećim temama:

– Očekivanja i ciljevi projekta ACoRD;

– Ruralni razvoj u BiH;

– Nacionalne mreže za ruralni razvoj u EU (Prezentacije ELARD-a i PREPARE-a);

– Ruralni razvoj u regionu (Mreže za ruralni razvoj Srbije i Hrvatske) i

– IPARD u Bosni i Hercegovini kroz Hrvatska iskustva.

Svi učesnici su pozdravili i pozitivno ocijenili sve ciljeve projekta ACoRD, a naročito izgradnju Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini. Tokom konferencije, u više navrata učesnici su naglasili važnost uspostavljanja partnerskog odnosa između civilnog društva i predstavnika vlasti radi postizanja napretka u polju ruralnog razvoja u zemlji.

 

Share