U Crnoj Gori održan prekogranični sastanak radnih grupa za sektor Obrazovanje

U okviru planiranih aktivnosti projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom”, finansiranog od strane Evropske Unije, 05. oktobra 2013. godine u hotelu „Princess“ u Baru održan je jednodnevni regionalni prekogranični sastanak koordinatora i članova Radnih grupa za sektor Obrazovanje.

 

Share