U BiH održana dva prekogranična sektorska sastanka radnih grupa

Prvi krug regionalnih sektorskih prekograničnih sastanaka koordinatora i članova Radnih grupa za sektore: Zdravstvo i Rad i zapošljavanje, održani su 19. i 20. septembra 2013. god. u hotelu „Park“ u Doboju.

Sastanci su organizovani sa ciljem da omoguće radnim grupama da predstave svoje sektorske analize i uporede rezultate sa svojim kolegama iz drugih zemalja/entiteta. Pored dijela prezentacije, sastanci su koristili za uspostavljanje temelja Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom u čijem sastavu će se naći nacionalni predstavnici nezavisnih invalidskih mreža u tri projektne zemlje – Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, kao i predstavnici zemalja pridruženih partnera na projektu – Hrvatske i Makedonije.

 

Share