U Sarajevu održana radionica za predstavnike mreVUK-a sarajevskog kantona

Dvodnevna radionica za 33 SC predstavnika srednjih škola sarajevske regije održana je u periodu od 24. do 25. oktobra 2013. godine u Sarajevu. Cilj radionice je kreiranje zajedničke strategije kampanje javnog zagovaranja na regionalnom/kantonalnom nivou.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i  NED (National endowment for democracy)

 

Share