U Beogradu održan zadnji u nizu prekograničnih sektorskih sastanaka

U okviru projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom”, finansiranog od strane Evropske Unije, 28. oktobra 2013. godine u Best Western hotelu „M“ u Beogradu, održan je zadnji u nizu prekograničnih sektorskih sastanaka.

Sastanku su prisustvovali koordinatori i članovi Radnih grupa za sektor Socijalne zaštite i primjerenog životnog standarda iz tri projektne zemlje-Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine te predstavnici organizacija lica sa invaliditetom iz zemalja pridruženih partnera na projektu–Hrvatske i Makedonije.

 

Share