Održana radionica mreVUK-a Tuzlanskog kantona, Posavske županije i Brčko distrikta

U cilju rješavanja tekućih problema zagovaranja te unapređivanja kampanje javnog zagovaranja za iduću školsku godinu, ACED i OKC su održali dvodnevnu radionicu za 27 predstavnika mreVUK-a Tuzlanskog kantona, Posavske županije i Brčko distrikta.

Radionica je održana u Srebreniku od 02. do 03. novembra 2013. godine, u okviru projekta “Promovisanje učešća učenika u demokratskim reformama” koji implementiraju ACED u partnerstvu sa OKC-om, a koji je finansiran od strane Evropske unije, i NED-a (National endownment for democracy)

 

Share