Konferencija mreVUK-a održana u Zenici

Trodnevna konferencija predstavnika mreže vijeća učenika u kantonima Federacije BiH (mreVUK) održana je u Zenici od 15. do 17. novembra 2013. godine. Na konferenciji su učestvovali predstavnici mreVUK-a svih 10 kantona, predstavnici mreVUK-a Distrikta Brčko te predstavnici mRESURS-a. Tokom konferencije, izabrano je novo rukovodstvo mreže, prezentovani su rezultati rada svih kantonalnih i entitetskih mreža, i izvršena je analiza realizacije godišnjeg plana rada mreže.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i  NED (National endowment for democracy).

 

Share