Trening za predstavnike mRESURS-a regije Banja Luka

Za predstavnike banjalučke regije mRESURS-a, 26. marta 2014. godine, organizovan je jednodnevni trening na kojem su predsjednici srednjih škola dobili priliku da analiziraju rad Savjeta učenika i mreže u proteklom periodu, revidiraju plan rada tokom drugog polugodišta te detaljno isplaniraju aktivnosti koje će realizovati u narednom periodu. Tokom treninga, prezentovana je kampanja mreSVUBIH-a ”Nećemo stati – i dalje želimo znati” te definisan vremenski okvir realizacije aktivnosti kampanje u banjalučkoj regiji.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i  NED (National endowment for democracy)

 

Share