Civilno društvo u mreži za ruralni razvoj

Partneri na projektu ACoRD – Savez za zajednički ruralni razvoj, ACED Banja Luka – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj kao vodeća organizacija, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH Mostar, UG Nešto Više, LAG Una-Sana, i evropskim partnerom ELARD – Evropskim udruženjem LEADER za ruralni razvoj, održali su radni sastanak u Bugojnu 28.02.2014. godine, radi usaglašavanja plana aktivnosti za 2014 godinu.

Projekat ACoRD, finansiran od Evropske unije, planira u ovoj godini formirati mrežu civilnog društva za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, uz učešće nevladinih organizacija aktivnih u ovom sektoru.

Osnivanje mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, pratiće medijska kampanja kojoj je glavni cilj promocija mreže i podsticanje aktivizma i poboljšanje saradnje i komunikacije civilnog sektora u BiH. Jača koordinacija i ulaganje zajedničkih napora i bolju artikulaciju potreba ruralnih sredina, civilni sektor može poboljšati svoje pozicije u odnosu prema privatnom sektoru i vladinim institucijama, što i jeste jedan od ciljeva ACoRD projekta i ove medijske kampanje.

 

Share