Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini nastavlja sa medijskom kampanjom

Nevladine organizacije iz sektora ruralnog razvoja su inicirale osnivanje Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, te je kao rezultat toga 25.4.2014. godine u Sarajevu održana osnivačka skupština Mreže.

Radi bolje promocije, te kako bi glas o aktivnostima Mreže dopro do što većeg broja ljudi, posebno u ruralnim sredinama, započela je medijska kampanja.

Kampanja se do sada sastojala od postavljanja promotivnih bilborda u većim centrima, te od emitovanja kratkih radio jinglova na radio stanicama.

Nakon formiranja Mreže, kampanja je nastavljena na sličan način, s tim da je sada aktivna i internet stranica Mreže www.ruralnamreza.ba na kojoj možete saznati više detalja o ciljevima formiranja mreže, planiranim aktivnostima i pronaći korisne informacije o ruralnom razvoju.

 

Share