Konferencija mreSVUBiH-a u Sarajevu

U periodu od 11. do 13. maja 2014. godine,  u Sarajevu je organizovana trodnevna konferencija mreSVUBIH-a, kojoj su prisustvovali predstavnici 300 srednjih škola u BiH. Tokom konferencije, sumirani su ostvareni rezultati mreSVUBIH-a tokom školske 2013/14. godine, napravljen je plan rada za školsku 2014/15. godinu, diskutovalo se o strukturi mreže i izabrano je novo rukovodstvo mreSVUBIH-a. U okviru konferencije, učesnici su posjetili i Parlament FBiH, gdje su imali priliku da prezentuju rezultate svog rada, te potpišu Memorandum o saradnji između Mreže vijeća učenika u kantonima FBiH i Komisije za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i  NED (National endowment for democracy)

 

Share