Održan Prvi sajam „Laktaši etno 2014.“

U subotu, 04. oktobra 2014. godine, ACED-ovo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj – CARD, podržalo je i uzelo aktivno učešće na Prvom sajmu „Laktaši etno 2014.“, koji je održan u Sportskoj dvorani Nenad Baštinac u Aleksandrovcu, u opštini Laktaši. Ova manifestacija okupila je preko trideset izlagača, a posjetioci su imali priliku da vide širok spektar proizvoda kućne radinosti, starih zanata, tradicionalne gastronomije, autohtone hrane i pića itd.

U toku izložbenog dijela, posjetioci su se upoznali sa sadašnjim i budućim aktivnostima i projektima CARD-a, a posebnu pažnja je stavljena na upoznavanje i predstavljanje značaja i uloge budućeg Centra za ekonomski i ruralni razvoj – CERD koji će djelovati na prostoru regije SAVA GARDEN koja pokriva opštine Kozarska Dubica, Srbac, Laktaši i Gradiška. Osim toga, CARD je predstavio ovogodišnje plodove ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja koji su proizvedeni u okviru ACED-ovih projekata podrške ovom sektoru, pa su tako posjetioci imali priliku da dobiju na poklon suvu herbu bosiljka i suvi cvijet nevena.

Etno sajam je jednim djelom bio i edukativnog karaktera u kojem su održano veliki broj različitih radionice i prezentacije na teme kao što su: očuvanja starih zanata, tradicije, kulture naroda tog kraja, jačanja ženskog preduzetništva u ruralnim područjima, promocije autohtone gastronomije i ostalih turističkih resursa itd.

U okviru edukativnog dijela, CARD je iskoristio prisustvo velikog broja žena sa sela i u okviru redovnih aktivnosti projekta “Civilno društvo i ruralni razvoj – CiSARD, finansiranog od organizacije “We effect” iz Švedske, održao radionicu na kojoj su promovisani “GARD principi” snažnijeg uključivanja žena u aktivnosti lokalnih zajednica u ruralnim područjima. Takođe, prisutnima su predstavljena, iskustva i rezultati koje su žene iz ruralnih područja postigle u okviru CARD-ovih aktivnosti podrške sektoru ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, kao i šanse za razvoj ženskog preduzetništva u ovom vidu poljoprivredne proizvodnje.

Share