Održane četiri fokus grupe u regiji Sava Garden

U okviru implementacije ReGERD projekta, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka, u saradnji sa Opštinama Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac održala četiri fokus grupe na temu „Identifikacija savjetodavnih usluga potrebnih preduzećima na području regije Sava Garden“. Na fokus grupama prisustvovali su direktori i vlasnici preduzeća odabranih prioritetnih sektora, kao i predstavnici jednica lokalane samouprave. Na sastanku su prezentovani najznačajniji nalazi pripremljene analize koja obuhvata dio identifikovanih savjetodavnih usluga, razmjena iskustava korišćenjem dosadašnjih savjetodavnih usluga, te na bazi diskusije identifikovana je lista savjetodavnih usluga koje će biti podržane kroz Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj – CARD.

Projekat ReGERD finansira EU, a implementira ga Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED iz Banjaluke zajedno sa svojim partnerima: Opštine regije Sava Garden (Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac), Lokalna agencija za razvoj opštine Kozarska Dubica, Lokalna akciona grupa – LAG Savus i Univerzitetsko preduzetnički centar iz Banja Luke.

Share