Regionalna konferencija održana u Srebreniku

Regionalna konferencija mreSVUBIH-a i predsjednika omladinskih parlamenata iz Srbije, održana je u Srebreniku, od 5. do 7. decembra 2014. godine. Konferenciji je prisustvovalo 17 predsjednika omladinskih parlamenata Srbije i 15 predstavnika mreSVUBIH-a.

Tokom konferencije, predstavnici mreSVUBIH-a su svojim vršnjacima iz Srbije prenosili iskustva dobre prakse na polju uspostavljanja održive strukture mreže, izbornih procesa u mreži, uspostavljanja efikasnih kanala komunikacije unutar mreže te mreže sa okolinom, uspostavljanja mehanizama saradnje sa vladinim institucijama koje su zadužene za obrazovanje i mlade. Najveći dio konferencije posvećen je metodama zastupanja i zagovaranja potreba i interesa srednjoškolaca, odnosno ulozi izabranih predstavnika srednjoškolaca.

Predstavnici srednjoškolaca iz BiH učili su predstavnike srednjoškolaca u Srbiji na koji način da analiziraju potrebe srednjoškolaca, kako da organizuju istraživanja, kreiraju kampanje koje će privući srednjoškolce da učestvuju, a istovremeno skrenuti pažnju donosioca odluka. Pored učenja o predstavničkoj demokratiji, učili su o običajima i tradiciji gradova iz kojih dolaze te razvijali nova prijateljstva koja će se održavati kroz susrete koji su planirani u narednoj 2015. godini.
Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, NED-a (National endowment for democracy) i BTD-a (Balkan trust for democracy)

[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”http://aced.ba/site/projekti-2/36-201-promovisanje-ucesca-ucenika-u-demokratskim-reformama/” linkTarget=”_self”bgColor=”accent1” hover_color=”accent2” font=”15” icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]Opširnije o projektu [/button]

Share