Održan dvodnevni sastanak projektnog tima u Banja Luci

Drugi sastanak partnera na projektu ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/ žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine“ održan je u Banja Luci 16. i 17. februara 2015.godine.

Cilj dvodnevnog sastanka bio je da se usaglase projektne aktivnosti i komunikacija.
Projektni tim je definisao komunikacijsku strategiju kojom će se služiti za vrijeme trajanja projekta. Dogovorena je i strategija za promociju projekta, izrade logotipa i web sajta, a uspostavljen je i detaljan plan aktivnosti na ovom projektu.
Takođe održan je sastanak sa Sašom Bojanićem, OSCE koordinatorom za vladavinu prava za sjeverozapadnu BIH. Tema je bila prezentacija projekta i razgovor o potencijalnoj saradnji sa OSCE. Gospodin Bojanić je istakao da se OSCE bavi ovim pitanjima, te da je do sada organizovano nekoliko radionica između tužilaštva i organizacija koji se bave ovim temama. OSCE će pružiti podršku realizaciji ovog projekta, kao i sve dostupne resurse koji mogu biti od pomoći projektnom timu u obezbjedjivanju podrške predstavnika vlasti u BIH.

[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”http://aced.ba/site/projekti-2/61-132-osiguranje-pristupa-pravdi-za-svjedokezrtve-kroz-jacanje-postojecih-i-uspostavljanje-novih-mreza-podrske-svjedocima-u-bosni-i-hercegovine/” linkTarget=”_self”bgColor=”accent1” hover_color=”accent2” font=”15” icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]Opširnije o projektu [/button]

Share