Projektni tim na sastanku sa predstavnicima UN agencija

Udruženje građana Vive Žene Tuzla provodi trogodišnji projekat “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”. Projekat se realizuje u periodu od 1.1.2015. do 31.12.2017. godine uz finansijsku podršku Delegacija Evropske unije u BiH.
Projekat se implementira u partnerstvu sa tri nevladine organizacije: U.G. „MEDICA“ Zenica, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka.
U okviru predviđenih projektnih aktivnosti 9. februara u Sarajevu je održan sastanka koordinatora na projektu i predstavnika UN WOMEN, UNDP i UNFPA. Cilj sastanka bio je istražiti mogućnosti za zajedničku saradnju.
Jasna Zečević, program menadžerica i direktorica Vive Žene prezentovala je ciljeve, ključne aktivnosti, ciljne grupe, područje provedbe i očekivane rezultate projekta. Tom prilikom istakla je da je plan je formirati 9 novih i osnažiti postojećih 5 mreža sa ciljem pružanja psihosocijalne podrške za sve svjedoke. Na sastanku je rečeno da će projekat biti realizovan na području cijele BiH te da je stoga važno dobiti podršku svih nivoa vlasti. Dogovoreno je da se organizuju pojedinačni sastanci sa šefovima UN agencija u cilju informisanja o detaljnom planu aktivnosti projekta i zajedničkom djelovanju.

[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”http://aced.ba/site/projekti-2/61-132-osiguranje-pristupa-pravdi-za-svjedokezrtve-kroz-jacanje-postojecih-i-uspostavljanje-novih-mreza-podrske-svjedocima-u-bosni-i-hercegovine/” linkTarget=”_self”bgColor=”accent1” hover_color=”accent2” font=”15” icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]Opširnije o projektu [/button]

Share