Održani sastanci projektnog tima sa predstavnicima Policije, Doma zdravlja, Centra za mentalno zdravlje i Centra za socijalni rad Brčko Distrikta

Dana 11.03. 2015. godine projektni tim se sastao sa predstavnicima Policije, Doma zdravlja, Centra za mentalno zdravlje i Centra za socijalni rad. Tema ovih sastanaka je bila predstavljanje projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine“, kao i da se uspostavi saradnja sa ovim institucijama u okviru navedenog projekta. Na sastanku sa predstavnicima Policije Brčko Distrikta, nakon kratkog prezentovanja projekta od strane projektnog tima, razgovaralo se o podršci svjedocima/žrtvama u sudskim procesima, a predstavnici ove institucije su naveli da oni u sklopu svog odjela za istraživanje ratnih zločina imaju aktivnog člana tima koji pruža psihološku pomoć svjedocima/žrtvama. Takodje, istakli su da su otvoreni za saradnju. Zajednički zaključak je da se treba ostvariti saradnja u sklopu ovog projekta koji bi značajno unaprijedio rad institucija i NVO sektora koji se bave ovom problematikom. Dogovoreno je da se inicija sastanak sa NVO sektorom u Brčko Distriktu kako bi korisnici i gradjani bili upoznati sa projektom. Na sastanku sa predstavnicima Doma zdravlja, Centra za mentalno zdravlje i Centra za socijalni rad je predstavljen projekat, a prisutni su upućeni u najbitnije komponente i koja bi eventualno bila njihova uloga u ovom projektu. Predstavnici ove tri institucije su izrazili spremnost na saradnju, i dogovoreno je da se upute pisma namjere kako bi se ozvaničilo njihovo učešće u projektu i sačinili Memorandumi o saradnji.

[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”http://aced.ba/site/projekti-2/61-132-osiguranje-pristupa-pravdi-za-svjedokezrtve-kroz-jacanje-postojecih-i-uspostavljanje-novih-mreza-podrske-svjedocima-u-bosni-i-hercegovine/” linkTarget=”_self”bgColor=”accent1” hover_color=”accent2” font=”15” icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]Opširnije o projektu [/button]

Share