Održan regionalni sastanak u sklopu projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti”

U sklopu projekta ,,Balkanska mreža u oblasti invalidnosti” 27. i 28. marta održan je regionalni sastanak u Popovoj kuli, BJR Makedonija.
Prisutni su bili predstavnici Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj, I.C. ,,Lotos” – BiH, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom – Srbija, Polio plus – BJR Makedonija, Savez udruženja paraplegičara Crne Gore.

Na ovom sastanku se diskutovalo o temama realizacije samog projekta, o vidljivosti Balkanske mreže u oblasti invalidnosti, te o procjeni kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom. Takođe revidiran je i upitnik koji je služio za procjenu kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom. Razgovaralo se i o formalizaciji mreže, odnosno njenoj registraciji kao i o podizanju kapaciteta same mreže. Definisani su koraci koji se odnose na povećanje vidljivosti Balkanske mreže u oblasti invalidnosti u javnosti. Sastanku se priključio i g. Aleksandar Krzalovski iz Makedonskog centra za međunarodnu saradnju (MCIC), koji je govorio o ličnim iskustvima u formiranju regionalnih mreža u polju civilnog društva.
Podijelio je sa članovima Mreže dileme i poteškoće na koje je nailazio prilikom formiranja mreža na regionalnom nivou, ali i primjere dobre prakse u funkcionisanju i formalizaciji, odnosno registraciji ovih mreža.

Share