Identifikacija prepreka za razvoj preduzetništva na lokalnom nivou

Identifikacija prepreka za razvoj preduzetništva na lokalnom nivou – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj #componentDiv { VISIBILITY: hidden } @import “templates/default.css”;

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka je sa predstavnicima opština Gradiška, Srbac, Laktaši i Kozarska Dubica razgovarala o načinima unapređenja rada lokalnih službi radi pojednostavljenja i ubrzavanja procedura za rad lokalnih privrednika.

Zaključak ovih sastanaka je da je jedna od ključnih mjera koja treba da se preduzme kako bi se postigao ovaj cilj uspostavljanje jednog mjesta na kojem bi se mogle naći sve informacije neophodne za privrednike. Npr. privrednici bi tu mogli naći informacije o procedurama za registraciju preduzeća ili za dobijanja ekoloških, građevinskih i drugih dozvola, određenih saglasnosti od nadležnih institucija i sl.

ACED će i u narednom periodu u saradnji sa ovim opštinama raditi na implementaciji identifikovanih mjera u strukture lokalne samouprave, u cilju unapređenja poslovnog ambijenta za bolje i lakše funkcionisanje privrednih subjekata.

Ove aktivnosti su dio projekta “Regionalni rast kroz ekonomski i ruralni razvoj – ReGERD”, koji je finansiran od strane Evropske komisije kroz program Lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Share