Trening za predstavnike mRESURS –a trebinjske regije

U cilju jačanja liderskih kapaciteta za zastupanje i zagovaranje, u Trebinju je od 22. do 26. aprila 2015. godine organizovan trening za predstavnike mRESURS-a trebinjske regije. Tokom treninga izvršena je analiza rada Savjeta učenika srednjih škola trebinjske regije u protekloj školskoj godini te analiza rada same mreže. Posebna pažnja tokom treninga je stavljena na kampanju mreSVUBIH-a ,,Želimo znati – Otići ili ostati?“ koja ima za cilj da ukaže na sve veći odlazak mladih i obrazovanih ljudi iz naše zemlje. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, NED-a (National endowment for democracy) i BTD-a (Balkan trust for democracy)

Share